• REGULAMENTUL OFICIAL
 • “Black Friday 2023” Online
 • SECŢIUNEA 1.
 • ORGANIZATORUL şi REGULAMNETUL OFICIAL AL CAMPANIEI
 • Campania este organizată şi desfăşurată de S.C YURTA PROD SRL cu sediul in Sacele  , Bd. Brasovului  , nr. 80 , Judet Brasov , înregistrat la Registrul Comerţului sub nr J08/3515/1994, Cod Unic de Inregistrare RO 6702047, reprezentat de Dl Magdo Janos, denumită Organizator
 • şi
 • Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos.Regulamentul Oficial este întocmit de către Organizator şi va fi făcut public pe www.yurta.ro si in magazinele participante.
 • SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI ŞI MAGAZINELE PARTICIPANTE
 • Campania este organizată şi desfăşurată exclusiv în magazinul Online pe perioada 10 noiembrie 2023,orele 13.00 – 20 noiembrie  2023 orele 08:00 inclusiv.
 • SECŢIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
 • La campanie participă categoriile de produse aflate in gestiunea magazinului Online in concordanta cu mecanismul campaniei, in limita stocului disponibil.
 • SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI
 • Campania Black Friday 2023 va fi lansată pe data de 10 noiembrie 2023 orele 13.00 – 20 noiembrie  2023 orele 08:00.
 • SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
 • Campania se desfasoară dupa urmatoarele conditii:
 • 1.  In cazul achizitiei unui produs din orice categorie ( exclus categoria Sere)  in valoare de 100 – 199 lei veti beneficia de un discount de -10%, pentru produsele cumparate.
 • 2.  In cazul achizitiei unui produs din orice categorie ( exclus categoria Sere)  in valoare de 200 – 299 lei, veti beneficia de un discount de -15%,  pentru produsele cumparate.
 • 3.  In cazul achizitiei unui produs din orice categorie ( exclus categoria Sere)  in valoare de 300 – 399 lei, veti beneficia de un discount de -20%,  pentru produsele cumparate.
 • 4.  In cazul achizitiei unui produs din orice categorie ( exclus categoria Sere)  in valoare de 400 de lei in sus veti beneficia de un discount de -25%,  pentru produsele cumparate.
 • Daca  în coș sunt produse eligibile pentru reducere și neeligibile pentru reducere, valoarea reducerii nu se calculează pe baza valorii totale a coșului, ci doar pe baza sumei prețurilor produselor eligibile pentru reducere. Similar produselor pentru care este deja setat un „Preț de vânzare”, prețul acestor produse nu este inclus pentru a determina valoarea limită a reducerii.
 • 5.  In toate cazurile enumerate anterior produsul achizitionat trebuie sa fie pe aceasi comanda.
 • 6. Condiţii de acordare:
 • Reducerea se acordă oricarui client persoană fizică/ persoana juridica care achizitionează produse din categoriile de produse eligibile enumerate la Mecanismul Campaniei.
 • Campania se desfasoară in limita stocului disponibil din magazinul Online.
 • Clientul are dreptul să refuze oferta promotională fără a invoca vreun motiv in acest sens.
 • SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
 • La Campania “Black Friday 2023” poate participa orice persoană fizică cu vârsta peste 18 (optsprezece) ani/ persoana juridica care achiziţionează produse în condiţiile descrise.
 • Campania este destinată cumpărătorilor persoane fizice si persoane juridice.
 • SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI
 • 1.Prezenta campanie poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive indepedente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau la ajungerea la termenul oficial stabilit de organizator.
 • 2. Prezenta campanie poate înceta la epuizarea stocurilor.
 • SECŢIUNEA 8. LITIGII
 • În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie acestea vor fi mai întâi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,vor fi înaintate spre rezolvare instanţelor judecătoreşti competente.
 • SECŢIUNEA 9. DISPOZIŢII FINALE
 • Organizatorul şi participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • ORGANIZATOR,
 • S.C YURTA PROD SRL
 • Administrator
 • Magdo Janos